Alle officiële kindercentra’s moeten zich registeren in een databank bij de gemeente. Deze registratie is een voorwaarde voor de Belastingdienst om een deel van de kosten de vergoeden.

Samen Spelen Wyck heeft de volgende registratienummers van de zgn LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Deze heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

  • Kinderdagverblijf Samen Spelen Wyck staat geregistreerd onder nummer 189814901
  • Buitenschoolse opvang Samen Spelen Wyck staat geregistreerd onder nummer 573923103
  • Buitenschoolse opvang Kindcentrum Oda staat geregistreerd onder nummer 254693180

Peuteropvang

  • ‘t Neske  staat geregistreerd onder nummer 992239096
  • De Geluksvogel staat geregistreerd onder nummer 220201067
  • De Maasköpkes staat geregistreerd onder nummer 153457697