Kinderen van 4 tot 13 jaar voor en na schooltijd terecht bij onze buitenschoolse opvang.

Hier kunnen zij vriendjes ontmoeten, spelen en deelnemen aan activiteiten die binnen onze BSO georganiseerd worden. Er zijn verschillende hoeken in de ruimte(s) waar je kind, samen met anderen, op een actieve en creatieve manier bezig kan zijn.

Voor elk kind dat onze BSO bezoekt geldt dat wij hem of haar zien als uniek in onze groep. Onze pedagogisch medewerkers ondersteunen dan ook in dat wat je kind zelf, of jij als ouder, aangeeft nodig te hebben. Op de BSO groepen staan vaste medewerkers, waardoor een goede samenwerking tussen jou, als ouder, en ons mogelijk wordt gemaakt.

Locatie Wyck

Onze BSO in Wyck is gevestigd op de eerste verdieping van de dependance van Basisschool Wyck.  Hier kunnen kinderen terecht van verschillende basisscholen in Maastricht. Op dit moment halen wij kinderen van basisschool Wyck, Montessori basisschool de Poort en Kindcentrum Montessori Binnenstad zelf op met onze Stint (LINK!). De kinderen van Kindcentrum de Geluksvogel en basisschool de Maasköpkes worden opgehaald door de taxi. Wij werken samen met taxibedrijf Frenske.

Locatie Kindcentrum Oda

Samen Spelen Wyck biedt ook buitenschoolse opvang aan binnen Kindcentrum Oda. Deze BSO is gevestigd in het leerplein op de begane grond en is toegankelijk voor de leerlingen van deze basisschool en omstreken. De kinderen van Kindcentrum Oda worden tijdens vakanties en studiedagen opgevangen op onze locatie in Wyck.

Vakanties en studiedagen

Tijdens studiedagen en vakanties kan je kind een hele dag naar onze BSO komen. Dan organiseren wij samen met de kinderen verschillende activiteiten en we maken geregeld een uitstapje naar een speeltuin, de bibliotheek of gewoon gezellig picknicken in het park. Activiteiten van creatief tot sportief en van cultureel tot educatief.

Het algemeen pedagogisch beleid als kader van de organisatie

Om ouder(s), medewerkers van Samen Spelen en derden (o.a. gemeentelijke instellingen als GGD) inzicht te geven in de werkwijze van onze organisatie en waar wij voor staan, is het algemeen pedagogisch beleidsplan ontwikkeld. Het beschrijft onze visie en kernwaarden, en geeft onze uitgangspunten weer.

Download hier ons pedagogisch beleid voor de BSO: Pedagogisch werkplan BSO Wyck