Update Coronamaatregelen 8 februari 2021

Zoals we je eerder deze week hebben laten weten mogen wij vanaf maandag 8 februari weer open, en dat vinden wij goed nieuws!

Woensdagavond 3-2-2021 is het landelijk protocol corona voor de kinderopvang gepubliceerd. De maatregelen zijn weer aangescherpt ten opzichte van het protocol dat er al lag. Premier Rutte heeft tijdens de persconferentie laten weten dat een derde golf onvermijdelijk is, en dat de Britse variant van het coronavirus in opmars is. Dit is ook de reden dat er nog strengere maatregelen gaan gelden dan voor de sluiting in december.

Hieronder zullen wij de maatregelen die vanaf 8 februari gaan gelden uitleggen, en wat dit betekent voor jou als ouder.

Aanvullende maatregelen voor Samen Spelen

Er geldt een aangescherpt hygiëne protocol. Dit betekent dat al onze ruimtes elke dag na werktijd nog eens helemaal schoon worden gemaakt. Uiteraard werd en wordt er gedurende de dag ook meermaals gepoetst.

 • Bij een besmetting van een medewerker of kind zijn wij verplicht dit te melden bij de GGD. De GGD zal onderzoeken of de oorzaak van de besmetting is te herleiden naar de opvangsituatie. Als dit (mogelijk) zo is, kan de GGD besluiten dat de hele groep, dus alle kinderen en medewerkers, in quarantaine moeten. Op dag 5 van de quarantaine moet iedereen getest worden. Blijkt hieruit dat er verder niemand is besmet, mag de groep weer open. 
 • Medewerkers werken wekelijks nog maar over één groep en wisselen in het geheel niet meer tussen de verschillende locaties. 
 • Contact tussen de groepen wordt beperkt. Kinderen blijven enkel in hun eigen stamgroep. Elke groep speelt apart buiten, in een daarvoor vastgesteld tijdvak. 
 • Medewerkers houden in hun eigen groep pauze.

(Aanvullende) maatregelen voor ouders

 • Het testbeleid voor kinderen van 0-4 jaar is herzien. Dit betekent dat ook kinderen uit deze leeftijdscategorie zich moeten laten testen bij klachten als (neus)verkoudheid (loopneus, keelpijn) in combinatie met hoesten, verhoging/koorts of kortademigheid.
 • Op dit moment is het RIVM het protocol ‘Klachten bij kinderen’ aan het herzien. Mogelijk worden ook hier de maatregelen aangescherpt. Mochten hier veranderingen in zijn, komen wij hier later bij je op terug.
 • Het brengen en halen van je kinderen in etappes is niet toegestaan. Als je meerdere kinderen de peuteropvang brengt of haalt, worden zij op hetzelfde tijdstip gebracht en gehaald.
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht, ook buiten.
 • De compensatieregeling geldt over de periode 16-12-2020 tot 08-02-2021 en stopt dus per a.s. maandag.

Verder blijven de volgende maatregelen gelden:

 • Breng en haal je kind alleen. We staan 1 ouder per kind toe.
 • Houd 1,5 meter afstand van andere ouders én onze medewerkers. 
 • Houd overdrachtsmomenten zo kort mogelijk.

Zoals je misschien zal begrijpen vinden wij deze maatregelen ingrijpend. Het zo gescheiden werken, het nog meer beperken van contacten, creëert nog meer afstand tussen ons allemaal. Wij zouden dit alles ook veel liever anders zien. Daartegenover staat dat we ook weten waarom we dit moeten doen. We hebben er allen baat bij ons aan de maatregelen en richtlijnen te houden. Met de Britse variant in opmars, is ons er alles aan gelegen ons strikt aan de maatregelen te houden, om te voorkomen dat wij in een situatie komen dat we één of meerdere groepen moeten sluiten, en tijdelijk geen opvang meer aan kunnen bieden. Dit scenario is met de nieuwe maatregelen een serieus risico geworden. We willen jou dan ook met klem oproepen om je aan alle voorschriften en maatregelen te houden. We hebben je écht nodig, alleen kunnen we dit niet. 

 Weet dat wij, als je kind eenmaal in de groep is, de opvang laten verlopen zoals altijd: je kind wordt verzorgd, gevoed en geknuffeld en indien nodig getroost zoals zij dat van ons gewend zijn. We spelen, vertellen, dansen, rennen en lachen samen de dag door. We zetten ons er volledig voor in om hen zo min mogelijk te laten merken van de richtlijnen waar wij ons aan dienen te houden.

We gaan er vanuit jou vanaf maandag weer te zien. Mocht je je kind nog niet (willen) brengen, vragen we je ons hierover te informeren. 

Onze hartelijke dank voor je medewerking en we kijken er naar uit iedereen maandag weer te zien!

Team Samen Spelen BV

Update Coronamaatregelen 14 december 2020

Maandagavond 14 december is in het nieuws bekend gemaakt, dat per woensdag 16 december alle scholen en kinderopvanglocaties in Nederland moeten sluiten.

Dit betekent dat ook alle locaties van Samen Spelen vanaf woensdag 16 december, gesloten zullen zijn in ieder geval tot en met 17 januari.

Voor kinderen van ouders die werkzaam zijn in in ieder geval een van onderstaande vitale beroepen, wordt een uitzondering gemaakt in de vorm van noodopvang bij KDV Wyck en BSO Wyck. Voor de lijst van vitale beroepen willen wij u doorverwijzen naar de website van de rijksoverheid:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/ouders-scholieren-en-studenten-kinderopvang-en-onderwijs/cruciale-beroepen

Heeft u opvang nodig en werkt u in een vitaal beroep, neem dan contact met ons op via 043-7370083 of stuur een mail naar info@samenspelen.net. Geef hierbij ook aan welk beroep u heeft en welke dagen u gebruik wilt maken van de noodopvang voor de komende drie weken.

Als u in de periode van 16 maart tot en met 11 mei ook gebruik heeft gemaakt van de noodopvang dan vragen wij u een mailtje naar ons te sturen met de dagen dat u gebruik wilt maken van de noodopvang voor komende 3 weken. Gelieve de planning tot en met 02-01 door te sturen via de mail of telefonisch op 15-12 voor 15:00. Hebben wij geen reactie van u gekregen, dan gaan wij ervan uit dat u geen gebruik maakt van de noodopvang.

Let op: In verband met de feestdagen zijn we op 24-12 en 31-12 ook voor de noodopvang vanaf 17:00 gesloten.

Is uw kind na 01-06 gestart bij Samen Spelen, dan wordt u door een van onze medewerkers gebeld en zullen zij u een aantal vragen stellen om vast te stellen of u in aanmerking komt voor noodopvang.

Vraagt u zich af hoe het zit met de kosten van de opvang dan volgt hieronder een korte uitleg.

Alle ouders die gewoonlijk gebruik maken van kinderopvang en hun factuur ook nu volledig door blijven betalen, ontvangen een compensatie voor de eigen bijdrage waardoor uw kosten volledig vergoed worden. Deze compensatie geldt voor alle typen formele opvang (kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) tot de maximum uurprijs. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Zij kunnen wel gebruik maken van kinderopvang en worden verzocht hun factuur door te betalen.

Net als bij de sluiting in het voorjaar zal er in de compensatie onderscheid gemaakt worden tussen 3 groepen. Al deze groepen zullen een tegemoetkoming ontvangen.

 1. Ouders die gebruik maken van kinderopvangtoeslag:

Deze ouders krijgen kinderopvangtoeslag voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Er is altijd sprake van een eigen bijdrage die ouders zelf betalen. Voor deze eigen bijdrage zullen ouders een tegemoetkoming ontvangen. 

De SVB zal – net als bij de sluiting in het  afgelopen voorjaar – de compensatie aan ouders uitbetalen. Het bedrag wordt berekend op basis van de gegevens die de Belastingdienst/Toeslagen gebruikt voor de kinderopvangtoeslag. Ouders ontvangen deze compensatie automatisch op hun rekening en hoeven dit dus niet zelf aan te vragen. De datum hiervoor is nog niet bekend.

Voor de kinderopvangtoeslag is het van belang dat de factuur wordt betaald. Als u de factuur niet betaald, vervalt voor de periode waar de factuur op ziet het recht op kinderopvangtoeslag. De toeslag wordt dan naar beneden bijgesteld.

 1. Ouders die gebruik maken van een regeling gesubsidieerd door de gemeenten.

Deze ouders krijgen een compensatie via de gemeenten (mogelijk via de kinderopvangaanbieder).

 1. Ouders die zonder overheidsvergoeding gebruik maken van kinderopvang.

Deze ouders krijgen ook een tegemoetkoming voor de kosten van kinderopvang tot de maximum uurprijs. Nieuwe informatie over deze regeling volgt zo spoedig mogelijk en zal op deze plek bekend worden. 

Voor vragen zijn wij tijdens kantooruren te bereiken op 043-73730083 of per mail: info@samenspelen.net.

Team Samen Spelen