Kinderdagverblijf Samen Spelen draait voor een deel op basis van ouderparticipatie. Wat is dat precies ouderparticipatie? En waarom doen we dat?

Betrokkenheid
Om de betrokkenheid van jou als ouder bij de opvangen van je kind te vergroten, hebben wij bij Samen Spelen ervoor gekozen om een deel van de algemene activiteiten die bij een kinderopvang horen door de ouders zelf te laten uitvoeren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om zaken als het onderhouden van de tuin, het wassen van speelgoed en het organiseren van events.

Naast het feit dat er op die manier een betrokkenheid bij de kinderopvang wordt opgebouwd, is het ook een leuke manier om in contact te komen met de ouders van andere kinderen in dezelfde leeftijd. En laten dat nu net de ouders van de vriendjes of vriendinnetjes van uw kinderen zijn!

Betaalbaarheid
Naast de vergroting van de betrokkenheid door het uitvoeren van deze activiteiten, is het bijkomend voordeel natuurlijk dat hiermee de kosten van de opvang laag gehouden kunnen worden. Zo hoeven we bijvoorbeeld geen hoveniersbedrijf in te schakelen voor het onderhouden van de tuin. Dit moet ervoor zorgen dat de kinderopvang in Wyck mogelijk en betaalbaar blijft, zodat zo veel mogelijk ouders ook gebruik kunnen (blijven) maken van kinderopvang

Met nadruk willen we erop wijzen, dat het bij deze participaties dus alleen gaat om ondersteunende activiteiten; de dagelijkse opvang van de kinderen zelf is in handen van professionele pedagogische medewerkers.