Samen Spelen wil goede en professionele service bieden. Dat geldt ook als ouders een suggestie of een klacht hebben. Wij vinden het belangrijk dat u het ons laat weten als u niet tevreden bent. Wij kunnen dan werken aan een goede oplossing. Voor een klacht over de dagelijkse gang van zaken kunt u terecht bij de groepsleiding. Voor klachten over de administratie kunt u terecht bij het kantoor. Als u een klacht heeft, kunt u deze het beste eerst bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft of met diens leidinggevende. Dat schept snel duidelijkheid en biedt ons ook de mogelijkheid om de klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Mocht u er op deze manier niet uitkomen, dan is het mogelijk om de klacht formeel in te dienen bij de klachtencommissie.
Een beschrijving van onze interne klachtenregeling vindt u hier:

Ook is er een externe klachtencommissie die u kunt inschakelen. U kunt de klacht dan neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Een beschrijving van onze externe klachtenregeling vindt u hier:

Mocht u een suggestie hebben dan kunt u dit melden bij ons management, te bereiken op 043-7370083 of info@samenspelen.net.