In 2016 worden de peuterspeelzalen van STEPS overgedragen aan de kinderopvangorganisaties in Maastricht. Door deze harmonisatie tussen peuterspeelzaalwerk en kinderopvang kan er intensiever samengewerkt worden tussen school en opvangorganisatie binnen een Integraal Kindcentrum. In deze nieuwe samenwerkingsvorm gaat het voormalige peuterspeelzaalwerk verder onder de noemer ‘peuteropvang’. De werkwijze blijft echter nagenoeg gelijk. Je kind zal dus weinig merken van deze verandering. 

Als ouder zal je misschien wel met vragen zitten. Zodoende is er een vraag en antwoord formulier opgesteld die wellicht al wat duidelijkheid kan bieden.

Bekijk hier het formulier: Vraag en Antwoord versie 14 maart

Ook vind je hier de informatiefolder die gemaakt is  in opdracht van de gemeente Maastricht. Brochure Harmonisatie

De volgende zalen worden overgedragen aan Samen Spelen:

  • ‘t Neske
  • de Maasköpkes
  • de Geluksvogel
  • Wyck

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Samen Spelen – 043-7370083 | info@samenspelen.net