Sinds 2016 verzorgt Samen Spelen opvang voor peuters in verschillende wijken in Maastricht. Alle vier onze locaties zijn VVE-erkend. Bij Samen Spelen Peuteropvang werken gediplomeerde pedagogisch medewerkers die daarnaast allemaal VVE-gecertificeerd zijn. Wij werken in de peuteropvang met de VVE-methodiek ‘Speelplezier’. Voor meer informatie over VVE, klik hier.
We bieden op de verschillende locaties ochtend- en middagdagdelen aan. Een regulier dagdeel is 2 uur en 45 minuten. De peuteropvang is toegankelijk voor peuters van 2 tot 4 jaar. We zetten in op leren door spelen, waarbij het dagritme wordt ingericht met allerlei ontwikkelingsstimulerende activiteiten voor de kinderen. Er is aandacht voor elkaar in de grote groep, er wordt met specifieke activiteiten gespeeld en geleerd in de kleine groep en er is ruimte voor één op één begeleiding.

De peuteropvanglocaties zijn allemaal gevestigd in en onderdeel van een kindcentrum. De basisschool en in sommige gevallen, andere organisaties, zitten samen in een gebouw. Binnen de kindcentra wordt zo veel mogelijk op elkaar afgestemd en samengewerkt, om op deze manier een doorgaande lijn voor het kind te realiseren. Denk hierbij aan het afstemmen van speel-leerthema’s, samen vieringen houden en af en toe een gezamenlijk uitstapje maken.

Ook op het gebied van ontwikkeling en zorg is er een nauwe samenwerking en doorgaande lijn binnen de kindcentra. Er vinden bijvoorbeeld regelmatig overleggen plaats en ouderavonden worden gezamenlijk gehouden.

Kijk een ochtend mee met Sam in de peuteropvang!

 

Wij bieden op de volgende locaties peuteropvang aan:

  • Peuteropvang Wyck – kindcentrum Samen Wyck
  • Peuteropvang ’t Neske – kindcentrum la Belletsa
  • Peuteropvang de Geluksvogel – kindcentrum de Geluksvogel
  • Peuteropvang de Maasköpkes – kindcentrum de Maasköpkes

Wil je meer informatie over een van deze locaties? Dan kun je de pagina per locatie bezoeken.

Voor verdere vragen kan je contact opnemen met Samen Spelen – 043-7370083 | info@samenspelen.net