VVE (voor- en vroegschoolse educatie) is een verzamelnaam voor landelijk vastgestelde methodes die jonge kinderen spelenderwijs stimuleren in hun ontwikkeling. Samen Spelen is sinds februari 2016 een erkende VVE-locatie en werkt volgens de methode Speelplezier.

Wat houdt VVE dan precies in?

Speelplezier werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Zoals bijvoorbeeld de verschillende seizoenen, maar ook voorkomende thema’s en gebeurtenissen uit de leefwereld van de peuter. Bijvoorbeeld jezelf verzorgen, de geboorte van een baby en op vakantie gaan. Kinderen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen op het gebied van taal, motoriek en sociale vaardigheden.

Speelplezier geeft ritme en structuur aan de dag van de peuter. Gedurende de dag komen er verschillende werkvormen aan bod. De dag wordt samen geopend, in de grote groep. Daarnaast werken we elke dag in een klein groepje, waarbij het doel is het spel van het kind te verrijken om ze de ontwikkeling te stimuleren. Natuurlijk is er ook genoeg tijd waarin de kinderen lekker zelf kunnen spelen.

Ook in de babygroep spelen wij in op de VVE thema’s, met hele kleine activiteiten, zoals het zingen van liedjes en het spelen van zintuiglijk spel. In de peutergroep is de dag volgens het VVE programma gestructureerd. Wij vinden het belangrijk dat je als ouder betrokken bent bij ons VVE aanbod aan jullie kinderen. Daarom houden we je regelmatig op de hoogte van de activiteiten die we met de kinderen doen en zullen we je uitnodigen voor ouderavonden en activiteiten rondom VVE. Mocht je hier meer over willen weten, dan kunt je bij ons het VVE-beleid en bijbehorende ouderbeleid inzien

 

Lees hier ons VVE-beleid: