Samen zijn

 

 

 

 

 

 

Doordat wij een kleinschalige kinderopvang zijn, kennen de kindjes die onze opvang bezoeken elkaar. Ze komen elkaar tegen met buiten spelen, tijdens activiteiten en vieringen of gewoon tijdens dagelijkse bezigheden! We stimuleren hen al van jongs af aan samen op te trekken en op deze manier van elkaar te leren. Samen spelen, elkaar helpen en vooral heel veel lol maken met z’n allen!
Onze medewerkers werken op verschillende groepen, maar vormen samen een hecht team. Het gevoel van saamhorigheid brengen zij over op de kinderen en wordt ook door ouders overgenomen. Een aantal keer per jaar organiseert onze oudercommissie of Samen Spelen allerlei activiteiten waar kinderen, ouders, medewerkers en buurtgenoten op een leuke, informele manier samen kunnen zijn.