Peuter-kleuter Belfort

Samenspelen-Belfort-PO-20220408-034.jpg

Peuter-kleuter Belfort

In Belfort hebben we een peuter-kleuter groep opgericht die gehuisvest is in de school JF. Kennedy naast groep 1.
Kinderen vanaf ongeveer drie jaar kunnen een groeps- doorbrekend programma volgen. Dit betekent dat zij zowel peuter- als kleuteraanbod kunnen volgen. 

 

Praktisch

Groepen

Peutergroep

In een lokaal naast groep 1 vangen wij kinderen van 3 tot 4 jaar op. Zij volgen de VVE-methodiek (Voor- en Vroegschoolse Educatie) ‘Speelplezier’ en krijgen hun aanbod in een grote en kleine groep. De peuters zijn de hele dag bezig met spelend leren en ontdekken! Daarnaast zijn er regelmatig activiteiten en ontmoetingsmomenten met de kleuters van de basisschool.
 

Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleidsplan leggen wij uit hoe wij vorm geven aan kwalitatieve opvang die in lijn is met de wet en met onze eigen visie en kernwaarden. Je vindt er ook een aantal praktische uitgangspunten over bijvoorbeeld de dagindeling op onze locatie, informatiemomenten en gezondheid en hygiëne in terug.  

Download hier het pedagogisch beleid voor het PK: 

Openingstijden en adres

Maandag t/m donderdag 7.30-18.00 uur

Keurmeestersdreef 129
6216 ED Maastricht
043-7370102

Een dag in ons kinderdagverblijf Belfort

Samenspelen-Belfort-KDV-20220408-130-9c12b2ae.jpg Samenspelen-Belfort-KDV-20220408-058-76980d53.jpg Samenspelen-Belfort-KDV-20220408-104-8ddbf2a3.jpg Samenspelen-Belfort-KDV-20220408-141-7b6ce709.jpg Samenspelen-Belfort-KDV-20220408-108-b1538a89.jpg

Jouw kind aanmelden

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of meld je kind gelijk aan!

Aanmelden Een rondleiding aanvragen