Veelgestelde vragen

Vragen rondom aanmelden

Hoe kan ik mijn kind inschrijven?

Informatie over aanmeldingen zijn hier te vinden.

Kan ik langskomen voor een rondleiding?

Dat kan zeker! Wanneer je geïnteresseerd bent om je kind naar een van onze locaties te sturen, kun je contact met ons op nemen via het dit formulier. Een van onze medewerkers zal contact met je opnemen, om gezamenlijk zullen we een moment uitzoeken waar we je de locatie laten zien. Tijdens deze rondleiding krijg je de mogelijkheid om te zien hoe het eraan toegaat bij Samen Spelen en natuurlijk om de vragen die je nog hebt te stellen. 

Vanaf welke leeftijd mag mijn kind naar de kinderopvang?

In ons kinderdagverblijf is je kindje welkom vanaf 6 weken tot 4 jaar. 

De leeftijd om te starten in onze peuteropvang is 2 jaar. Eeb kindje met een VVE-indicatie kan starten met 2,5 jaar. 

Vanaf 4 jaar kan je kindje naar onze BSO. 

Hoe verloopt de aanmelding?

Als je je kindje hebt ingeschreven, zal onze klantadministratie zo spoedig mogelijk contact met je opnemen. Samen kijken we dan naar de gewenste opvangdagen en of er ruimte is op de locatie. Mocht dit niet zo zijn, dan kijken we samen naar naar andere mogelijkheden. Is dit niet het geval dan kunnen we je zoon of dochter altijd op een wachtlijst zetten.

Is er een wachtlijst?

Of er een wachtlijst is hangt af van welke locatie en dagen je opvang voor je kind nodig hebt. Wanneer je het aanmeldingsformulier opgestuurd hebt, zal een van onze medewerkers contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken. Bij Samen Spelen kijken we graag naar wat er wél kan, dus meestal komen we gezamenlijk tot een oplossing die voor alle partijen uitkomt.

Heb je toch nog vragen? Schroom je dan niet om contact met ons op te nemen. 

Hoe kan ik de overeenkomst opzeggen?

Het opzeggen van de overeenkomst kan geschieden door een mail te sturen naar info@samenspelen.net. Hierin dient de naam van het kind en de datum van opzegging in te staan. Wij hanteren een opzegtermijn van minimaal 1 maand. 

Mag mijn kind een keer komen oefenen voordat het start?

In de twee weken naar aanloop van de eerste opvangdag van je kind zal een van onze medewerkers contact met je opnemen om en 'oefendag' in te plannen. Deze oefendag duurt ongeveer 2 á 3 uur en biedt je kind de mogelijkheid om alvast te wennen aan de nieuwe omgeving. Deze oefendag is geheel kosteloos. 

 

Is mijn kind automatisch aangemeld voor de basisschool of de BSO?

Je dient je kind zelf aan te melden voor de BSO of de basisschool. Dit wordt niet automatisch geregeld. Wat wel automatisch geregeld is, is dat je kind wordt uitgeschreven vanaf de vierde verjaardag. Hier hoef je het contract niet voortijdig voor op te zeggen

Kan ik een dag ruilen?

Je kunt een gemiste dag ruilen, mits je  je kind 24 uur van tevoren hebt afgemeld. Een ruiling kan worden aangevraagd in Bitcare. Voor een ruildag gelden de volgende voorwaarden:
Er is plaats in de groep van je kind, het ruilen vindt plaats een maand voorafgaand of volgend op de ruildatum, dagdelen kunnen niet gereserveerd worden, feestdagen waarop wij zijn gesloten, kunnen niet geruild worden, het ruilen van dagdelen is een service; hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Vragen rondom facturatie 

Wat is het uurtarief?

Zie ons tarieven pagina voor de uurprijs van onze verschillende diensten: tarieven. 

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Ik heb geen recht op Kinderopvangtoeslag, kan ik dan een andere tegemoetkoming krijgen?

Voor ouders die buiten de wet kinderopvang vallen i.v.m. 1 werkende ouder, biedt de Gemeente Maastricht een subsidieregeling aan voor kinderen die gebruik maken van de peuteropvang. De hoogte van deze subsidie wordt bepaald aan de hand van het inkomen. Het inkomen dient doorgegeven te worden middels een IB60-formulier. Vervolgens kunnen we bepalen wat de maandelijkse kosten zullen zijn. 

Wordt de kinderopvangtoeslag direct betaald aan de kinderopvangorganisatie?

Nee, de toeslag wordt door de Belastingdienst aan de ouder uitbetaald. 

Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van de kinderopvangtoeslag?

Samen Spelen kan je helpen met de aanvraag van kinderopvangtoeslag. Neem contact op met ons kantoor om een afspraak in te plannen. 043-7370083

Als mijn kind een dag niet komt, betaal ik hier dan toch voor?

Als je kind een dag niet komt, door ziekte of vakantie, dan kan je deze dag (mits deze 24u vantevoren is afgemeld) ruilen. De gemiste dag wordt niet gecrediteerd. 

Wat is in de prijs inbegrepen?

De uurprijs is inclusief een broodmaaltijd en drinken. Luiers zijn niet inbegrepen. 

Vragen rondom voeding

Wat is het voedingsbeleid van Samen Spelen?

Samen Spelen heeft een gezond voedingsbeleid, dat is gebaseerd op de Schijf van Vijf van het Voedignscentrum. Wij vinden het belangrijk dat kidneren naast gezonde voeding, ook gevarieerd eten. Dit betekent dat wij divers aanbod in broodbeleg, rauwkost en maaltijden aanbieden.

Mag mijn kind trakteren?

Wat betreft trakteren geldt dat Samen Spelen hier ook een gezon beleid in voert. We stemmenhet traktatiebeleid af met onze kindpartner binnen het kindcentrum. Ben je benieuwd naar het voedingsbeleid binnenhet kindcentrum van jouw kind? Vraag hier dan naar bij één van onze medewerkers. 

Welke eetmomenten zijn er op een dag?

Kinderen nemen per dagdeel dat zij naar de opvang komen een stuk groente of fruit mee, vanaf het moment dat zij vaste voeding krijgen. Voor de kinderen tot ongeveer 1 jaar wordt dagelijks een verse fruithap bereid. Kinderen vanaf 1 jaar eten groente en fruit tijdens het gezamenlijk eetmoment, dat één keer in de ochtend en één keer in de middag plaatsvindt. 

 

Kinderen die naar de dagopvang komen krijgen tussen de middag lunch aangeboden door Samen Spelen. Dit is in principe een broodmaaltijd met rauwkost, maar af en toe wordt er ook soep, een tosti of een warme maaltijd aangeboden.

 

Aan kinderen tot één jaar kan op verzoek een warme maaltijd, die van thuis wordt meegenomen, aan het eind van de dag gegeven worden.

Vragen rondom pedagogisch beleid

Hoeveel kinderen zitten er per dag in een groep?

De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal vierkante meters van de groepsruimte. In de regel geldt dat er minimaal 3,5mper kind gerekend moet worden. De maximale groepsgrootte bedraagt voor baby- en peutergroepen 16 kinderen per dag. 

 

In de BSO is de groepsgrootte naast de vierkante meters van de ruimte, ook afhankelijk van de leeftijd van de kidneren. Er geldt een maximum van 24 kinderen per groep voor de oudste doelgroep.

Zijn er vaste medewerkers in de groep van mijn kind?

Samen Spelen volgt dewet Kinderopvang, die stelt dat er per groep maximaal drie vaste gezichten worden aangewezen. Hierbij geldt een uitzondering voor 0-jarigen in de opvang. Aan hen worden maximaal twee vaste gezichten toegewezen. Voor jouw kind en jou als ouder betekent dit dat je elke dag minimaal één van deze gezichten zal zien.

Vinden er oudergesprekken plaats?

Wij vinden het belangrijk goed contact met jou als ouder te onderhouden. Dit doen wij het liefst mondeling, bijvoorbeeld aan het begin en einde van elke dag. Daarnaast nodigen wij jou gedurende de baby- en peutertijd op verschillende momenten uit voor een oudergesprek, om te bespreken hoe het met jouw kindje gaat bij ons in de opvang. Dit is in el geval een intakegesprek, tussentijdsgesprek en eindgesprek. Tussentijdse gesprekken kun je als ouder natuurlijk altijd aanvragen bij de mentor van je kind. 

Hoe ziet een dag in de opvang eruit voor mijn kind?

Een​​ dag bij Samen Spelen bestaat uit verschillende verzorgingsmomenten, eetmomenten en natuurlijk veel spelen! We streven er naar het ritme voor de allerkleinsten af te stemmen op de thuissituatie. Kinderen vanaf 1 jaar gaan mee in een gezamenlijk dagritme, dat bestaat uit meer groepsactiviteiten en meer ontwikkelingsgerecht aanbod (VVE). Wil je hier mee informatie over? Lees dan ons pedagogisch beleidssplan hier

Wat is het beleid rondom bewegen en buiten spelen?

Bewegen en buiten spelen wordt dagelijks gedaan en is verweven in de activiteiten binnen het dagritme. Voor alle kinderen geldt dat we het belangrijk vinden dat ze in ieder geval twee keer per dag naar buiten gaan. Jonge kinderen kunnen mee in de wandelwagen of bij mooi weer spelen op een kleed of in het gras. Kidneren die kunnen lopen, spelen buiten op het eigen buitenterrein of de buitenruimte van de basisschool en kunnen daar fietsen, klimmen, klauteren, rennen etc. Daarnaast is er tussen de andere activiteiten van de dag voldoende afwisselign tussen zitten en bewegen. Zo is er bijvoorbeeld voor- en na een eetmoment, weer een moment om te bewegen!
 

Als ik als ouder een vraag heb of me zorgen maak over de ontwikkeling van mijn kind, waar kan ik dan terecht?

In principe is iedereen welkom bij Samen Spelen, ook als je kindje een ondersteuningsbehoefte heeft. We nemen als uitgangspunt "Wat kan er wél?" en proberen de opvang zo vorm te geven dat die passend voor jou komt. 

 

Periodiek vinden er oudergesprekken plaats, waar de ontwikkeling van je kind besproken wordt. Mocht jij vragen of zorgen hebbe, kun je die tijdens die gesprekken delen metde mentor van je kind. Natuurlijk is er ook de mogelijkheid heir tussentijds (kort) over te spreken met één van de medewerkers van de groep. 

Vragen rondom VVE

Waar staat VVE voor?

VVE Staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is er om jouw kind een goede kans te geven aan het begin van de basisschool. Tijdens de VVE leert je kind in de peutergroep of in groep 1 of 2 van de basisschool spelenderwijs allerlei vaardigheden. Zo leren kinderen bijvoobeeld met elkaar om te gaan en samen te spelen. Ze leren nieuwe woorden en getallen en ook kleuren en vormen te herkennen. VVE helpt je kind om de Nederlands taal beter te begrijpen en speken, zodat hij of zij klaar is voor de basisschool.

 

Download hier ons Algemeen VVE - beleid

Wanneer krijg je een VVE indicatie?

IHet consultatiebureau geeft kidneren die (een risico op) een odnerwijsachterstand hebben een zogenaamde VVE-indicatie. In iedere gemeente gelden andere voorwaarden voor de VVE-indicatie. Kijk op de website van uw gemeente om te zien wekle voorwaarden dat zijn.

Wie bepaalt of mijn kind een VVE-indicatie krijgt?

Een VVE-indicatie wordt afgegeven dor de jeugdverpleegkundige of de jeugdarts van het consultatiebureau. Wil je meer informatie of denk je dat jouw kind in aanmerking komt voor een VVE-indicatie? neem dan contact op met de jeugdverpleegdkundige van jouw consultatiebureau.

Wat betekent het als mijn kind een VVE-indicatie krijgt?

Met een VVE-indicatie mag een peuter vanaf 2,5 jaar binnen de gemeente Maastricht 16 uur per week naar de opvang komen.

De eerste 6 uur opvang betaal je altijd zelf als ouder, eventueel met behulp van een inkomensafhankelijke subsidie of de Kidneropvangtoestlag. De overige 10 uur wordt gesubsidieerd door de gemeente. Met een VVE-indicatie kun je zowel bij een kinderdagveblijf als een peuteropvang terecht.