Voedingsbeleid

Gezond en gevarieerd!

Samen Spelen ziet het als haar verantwoordelijkheid om kinderen het gezonde voorbeeld te geven als het gaat om eten en bewegen. Een gezond voedings- en beweegpatroon draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen. Daarom hebben wij ons eigen voedingsbeleid opgesteld.

De activiteiten die pedagogisch medewerkers ondernemen met de kinderen, bepalen het dagritme in de kinderopvang. We leren de kinderen spelenderwijs sociale en persoonlijke vaardigheden, brengen hen waarden en normen bij en besteden vooral veel aandacht aan het welbevinden. Eten, drinken en bewegen dragen hier aan bij en zijn dus een belangrijk onderdeel binnen ons dagrtime. 

Samenspelen-Belfort-KDV-20220408-073.jpg

Uitgangspunten

  • Samen Spelen heeft een voorbeeldfunctie als het gaat om eten, drinken en bewegen.
  • Wij zien het als onze taak om gezonde eetgewoonten bij kinderen te bevorderen; het gezonde en gevarieerde voedingsaanbod wordt afgestemd op de energiebehoefte van kinderen.
  • Eten en drinken wordt op vaste tijdstippen aangeboden. 
  • Voor de groei en ontwikkeling van kinderen vinden we het belangrijk dat een kind ’s morgens thuis ontbijt.
  • De ontwikkeling van gezond eetgedrag bij kinderen wordt al bevorderd vanaf de babyleeftijd.
  • Samen Spelen hanteert bij het bereiden en aanbieden van voeding de HACCP-richtlijnen, die voor de medewerkers zijn vertaald naar een werkinstructie ‘Voedselbereiding in de kinderopvang’. Controle vindt plaats door de GGD en de Voedsel- en Waren Autoriteit.
  • Wij willen de ontwikkeling van gezonde beweeggewoonten bij kinderen bevorderen door hen dagelijks (buiten) te laten bewegen.