Oudercommissie

Voor ouders, door ouders!

Wij vinden het belangrijk jou als ouder te betrekken bij onze kinderopvang. Een aantal ouders van kinderen die bij Samen Spelen naar de opvang komen, zetten zich er voor in om de ouderbetrokkenheid te vergroten en de belangen namens alle ouders te behartigen. Samen vormen zij de Oudercommissie.

Taken van de oudercommissie

De belangrijkste taak van de oudercommissie is het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de opvang. Als ouders willen we natuurlijk allemaal het beste voor onze kinderen en dit kan door ons als groep sterk te maken voor bepaalde zaken. Gevraagd of ongevraagd kan de oudercommissie advies geven aan de directie van Samen Spelen. De oudercommissie heeft bijvoorbeeld adviesrecht op het gebied van de kwaliteit van de opvang, de prijs van de opvang en de openingstijden.

Voor én door ouders

De oudercommissie komt verschillende keren per jaar bij elkaar om met elkaar te vergaderen en om beleidszaken door te spreken met de directie van Samen Spelen. Om alle ouders op de hoogte te houden van de werkzaamheden van de oudercommissie, zal de oudercommissie regelmatig een nieuwsbrief uitgeven.

Communicatie

Heb je als ouder ideeën over het beleid en de kwaliteit van de opvang of loop je als ouder tegen bepaalde zaken aan die alle ouders aangaan, dan kun je hiermee terecht bij de oudercommissie. Ouders die vragen of opmerkingen hebben over zaken die specifiek betrekking hebben op hun eigen situatie kunnen in eerste instantie terecht bij de medewerkers en directie van Samen Spelen. Ouders kunnen ook via de mail contact opnemen met de leden van de oudercommissie: oudercommissie@samenspelen.net.

Aanmelden?

Heb je als ouder interesse in het vertegenwoordigen van de groep ouders van kinderen die Samen Spelen bezoeken, dan kun je je aanmelden voor de oudercommissie via oudercommissie@samenspelen.net of een papier met daarop naam, mailadres en telefoonnummer in de brievenbus van de oudercommissie te deponeren.