Klachtenregelement

Samen Spelen wil goede en professionele service bieden. Dat geldt ook als ouders een suggestie of een klacht hebben. Wij vinden het belangrijk dat je het ons laat weten als je niet tevreden bent. Dan kunnen we werken aan een goede oplossing.

Waar kun je terecht met welke klacht?

  • Voor een klacht over de dagelijkse gang van zaken kun je terecht bij de groepsleiding.
  • Als je een klacht hebt over de administratie, kun je terecht bij het kantoor.​​​

Een klacht kun je het beste eerst bespreken met degene op wie de klacht betrekking heeft of met diens leidinggevende. Dat schept snel duidelijkheid en biedt ons ook de mogelijkheid om de klacht zo snel mogelijk op te lossen.

Mocht je er op deze manier niet uitkomen, dan is het mogelijk om de klacht formeel in te dienen bij de klachtencommissie. Een beschrijving van onze interne  klachtenregeling vind je hier:

Intern Klachtenregelement Samen Spelen 

Ook is er een externe klachtencommissie die je kunt inschakelen. Je kunt de klacht dan neerleggen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Een beschrijving van onze externe klachtenregeling vind je hier:

Externe klachtenregeling Samen Spelen 

Mocht je een suggestie hebben dan kun je dit melden bij ons management, te bereiken op 043-7370083 of info@samenspelen.net.