Openingstijden

Samenspelen-Wyck-20220316-035.jpg

KDV Wyck 
Maandag t/m vrijdag: 7:30-18:00 uur
Verlenging: 18:00-18:30 uur
Vervroeging: 7:00-7:30 uur


KDV Belfort
Maandag t/m vrijdag: 7:30-18:00 uur
Verlenging:  18:00-18:30 uur  
 
Vervroeging: 7:00-7:30 uur
 


KDV Limmel
Maandag t/m vrijdag: 7:30-18:00 uur
Verlenging: 18:00-18:30 uur  
 
Vervroeging: 7:00-7:30 uur
 


KDV Kommelkwartier
Maandag t/m vrijdag: 7:30-18:00 uur
Verlenging: 18:00-18:30 uur  
 


 


BSO Wyck 

Maandag, dinsdag, donderdag: 15:00-18:00 uur
Woensdag: 12:45-18:00 uur
Vrijdag: 12:15-18:00 uur
Verlenging: 18:00-18:30 uur

Vakanties en studiedagen: 7.30u - 18.00uur


BSO Belfort

Maandag, dinsdag, donderdag: 15:00-18:00 uur
Woensdag: 12:30 -18:00 uur
Vrijdag: 12:00 -18:00 uur
Verlenging: 18:00-18:30 uur

Vakanties en studiedagen: 7.30u - 18.00uur


BSO Wolder

Maandag, dinsdag, donderdag: 15:00-18:00 uur

 

 


BSO Oda

Maandag, dinsdag, donderdag: 15:00-18:00 uur                 

Verlenging: 18:00-18:30 uur

Vakanties en studiedagen: 7.30u - 18.00uur


PO Wyck

Peuter Rood:
Maandag t/m vrijdag: 8:45-11:45 uur

Peuter-kleutergroep:
Maandag t/m vrijdag: 07:30-18:00 uur

Peuter Paars:
Maandag t/m donderdag: 09:00-13:00 uur                            


PO Limmel

Maandag, dinsdag, donderdag: 08:30-11:30 uur

Woensdag, vrijdag: 08:30-12:00 uur


PO Borgharen

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08:30-12:30 uur


PO Heugemerveld

Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag: 08:30-12:30 uur


PO Caberg

Maandag t/m vrijdag: 08:15-12:15 uur


PO Belfort

Maandag, dinsdag, donderdag: 08:30- 11:30 uur

Woensdag en vrijdag: 08:30- 12:00 uur


PO Wolder

Maandag, dinsdag, donderdag: 08:30- 11:30 uur

Woensdag en vrijdag: 08:30- 12:00 uur