PO Wyck

Samenspelen-Wyck-20220316-044.jpg

Peuteropvang Wyck

Peuters van 2 tot 4 jaar willen wij spelenderwijs laten ontdekken. Zo gaan ze met hun handen in de aarde of juist in de lijm. Er zijn verschillende speelhoeken ingericht: de huishoek, bouwhoek, leeshoek en het atelier. We werken aan de hand van de VVE-methodiek (Voor- en Vroegschoolse Educatie) ‘Speelplezier’. In elke hoek zijn materialen te vinden die tijdens de wisselende thema’s worden aangepast. Peuters, Grummelkes en kleuters werken met dezelfde thema’s.

Praktisch

Groepen


Peuteropvang Wyck heeft drie stamgroepen: de Peuter-kleutergroep, groep Rood en groep Paars. 

Peuter-kleutergroep

Deze groep bevindt zich op de begane grond, waar samen met de groepen één en twee van de basisschool gebruik wordt gemaakt van gezamenlijke hoeken in de hal en de speelzaal. Kinderen vanaf drie jaar kunnen een groeps- doorbrekend programma volgen. Dit betekent dat zij zowel peuter- als kleuteraanbod kunnen volgen op het peuter-kleuterplein. 

Peutergroep Rood 

Kinderen vanaf 2 jaar kunnen een peuteropvang arrangement volgen. Van maandag t/m vrijdag wordt er aan de kinderen een VVE-programma aangeboden, waarbij er met verschillende thema’s wordt gewerkt. Kinderen krijgen spelenderwijs ontwikkelingsgericht aanbod, dat zo veel mogelijk is afgestemd op de behoeften en het ontwikkelingsniveau van elke peuter. Gedurende een dagdeel zijn er verschillende ontmoetingsmomenten met de kleuters van de basisschool.

Peutergroep de Blauwe School

In deze peutergroep is plek voor 16 kinderen tussen de 2,5 en 4 jaar die in het asielzoekerscentrum (AZC) Maastricht wonen. De peuters volgen een VVE-NT2 programma. De groep bevindt zich op de eerste verdieping. Tijdens buitenspeelmomenten, vieringen en verschillende activiteiten sluit peutergroep Paars aan bij de andere peuters.
 

Pedagogisch beleid

In ons pedagogisch beleidsplan leggen wij uit hoe wij vorm geven aan kwalitatieve opvang die in lijn is met de wet en met onze eigen visie en kernwaarden. Je vindt er ook een aantal praktische uitgangspunten over bijvoorbeeld de dagindeling op onze locatie, informatiemomenten en gezondheid en hygiëne in terug.  

Download hier het pedagogisch beleid: 

Pedagogisch beleidsplan PO Wyck

Pedagogisch beleidsplan PO de Blauwe School

Openingstijden en adres

Peuter-kleutergroep

Maandag t/m vrijdag van 7:30-18:00 uur
Wycker Grachtstraat 4A
6221 CW Maastricht
043-7370083

Peutergroep Rood

Maandag, dinsdag en donderdag van 8:45-11:45 uur.
Woensdag en vrijdag van 8:45-12:15 uur.
Wycker Grachtstraat 4A
6221 CW Maastricht
043-7370083

Peutergroep Paars

Maandag t/m donderdag van 09.00- 13.00uur
Sint Maartenslaan 52
6221 AZ Maastricht
043-7370083

 

Jouw kind aanmelden

Vraag een rondleiding aan en kom gezellig langs of meld je kind gelijk aan!

Aanmelden Een rondleiding aanvragen